Vishnu Ashtottaram

ॐ विष्णवे नमः
Om vishNave namah
ॐ लक्ष्मीपतये नमः
Om lakshmIpataye namah
ॐ कृष्णाय नमः
Om kriShNAya namah
ॐ वैकुण्ठाय  नमः
Om vaikuNThAya namah
ॐ गरुडध्वजाय नमः
Om garuDadhvajAya namah
ॐ परब्रह्मणे नमः
Om parabrahmaNe namah
ॐ जगन्नाथाय नमः
Om jagannAthAya namah
ॐ वासुदेवाय नमः
Om vAsudevAya namah
ॐ त्रिविक्रमाय नमः
Om trivikramAya namah
ॐ दैत्यान्तकाय नमः
Om daityAntakAya namah
ॐ मधुरिपवे नमः
Om madhuripave namah
ॐ तार्क्ष्यवाहनाय नमः
Om tArkshyavAhanAya namah


ॐ सनातनाय नमः
Om sanAtanAya namah
ॐ नारायणाय नमः
Om nArAyaNAya namah
ॐ पद्मनाभाय नमः
Om padmanAbhAya namah
ॐ हृषीकेशाय नमः
Om hrushIkeshAya namah
ॐ सुधाप्रदाय नमः
Om sudhApradAya namah
ॐ माधवाय नमः
Om mAdhavAya namah
ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः
Om puNDarIkAkshAya namah
ॐ स्थितिकर्त्रे नमः
Om sthitikartre namah
ॐ परात्पराय नमः
Om parAtparAya namah
ॐ वनमालिने नमः
Om vanamAline namah
ॐ यज्ञरूपाय नमः
Om yagyarUpAya namah
  ॐ चक्रपाणये नमः
Om chakrapANaye namah
ॐ गदाधराय नमः
Om gadAdharAya namah

ॐ उपेन्द्राय नमः
Om upendrAya namah
ॐ केशवाय नमः
Om keshavAya namah
ॐ हंसाय नमः
Om hamsAya namah
ॐ समुद्रमथनाय नमः
Om samudramathanAya namah
ॐ हरये नमः
Om haraye namah
ॐ गोविन्दाय नमः
Om govindAya namah
ॐ ब्रह्मजनकाय नमः
Om brahmajanakAya namah
ॐ कैटभासुरमर्दनाय नमः
Om kaiTabhAsuramardanAya namah
ॐ श्रीधराय नमः
Om shrIdharAya namah
ॐ कामजनकाय नमः
Om kAmajanakAya namah
ॐ शेषशायिने नमः
Om sheShashAyine namah
ॐ चतुर्भुजाय नमः
Om chaturbhujAya namah

ॐ पाञ्चजन्यधराय नमः 
Om pAnchajanyadharAya namah
ॐ श्रीमते नमः
Om shrImate namah
ॐ शार्ङ्गपाणये नमः
Om shArngapANaye namah
ॐ जनार्दनाय नमः
Om janArdanAya namah
ॐ पीताम्बरधराय नमः
Om pItAmbaradharAya namah
ॐ देवाय नमः
Om devAya namah
ॐ सूर्यचन्द्रविलोचनाय नमः
Om sUryachandralochanAya namah
ॐ मत्स्यरूपाय नमः
Om matsyarUpAya namah
ॐ कूर्मतनवे नमः
Om kUrmatanave namah
ॐ क्रोडरूपाय नमः 
Om kroDarUpAya namah
ॐ नृकेसरिणे नमः
Om nrukesariNe namah
ॐ वामनाय नमः
Om vAmanAya namah
ॐ भार्गवाय नमः
Om bhArgavAya namah

ॐ रामाय नमः
Om rAmAya namah
ॐ बलिने नमः
Om baline namah
ॐ कल्किने नमः
Om kalkine namah
ॐ ह्याननाय नमः
Om hyAnanAya namah
ॐ विश्र्वंभराय नमः 
Om vishwambharAya namah
ॐ शिशुमाराय नमः
Om shishumArAya namah
ॐ श्रीकराय नमः
Om shrIkarAya namah
ॐ कपिलाय नमः
Om kapilAya namah
ॐ ध्रुवाय नमः
Om dhruvAya namah
ॐ दत्तात्रेयाय नमः 
Om dattAtreyAya namah
ॐ अच्युताय नमः
Om achyutAya namah
ॐ अनन्ताय नमः
Om anatAya namah
ॐ मुकुन्दाय नमः
Om mukundAya namah

ॐ दधिवामनाय नमः
Om dadhivAmanAya namah
ॐ धन्वन्तरये नमः 
Om dhanvantaraye namah
ॐ श्रीनिवासाय नमः 
Om shrInivAsAya namah
ॐ प्रद्युम्नाय नमः
Om pradyumnAya namah
ॐ पुरुषोत्तमाय नमः 
Om purushottamAya namah
ॐ श्रीवत्सकौस्तुभधराय नमः 
Om shrIvatsa-kaustubha-dharAya namah
ॐ मुरारातये नमः 
Om murArAtaye namah
ॐ अधोक्षजाय नमः
Om adhokshajAya namah
षभाय नमः 
Om RshabhAya namah
ॐ मोहिनीरूपधारिणे नमः
Om mohini-roopa-dhAriNe namah
ॐ सङ्कर्षणाय नमः
Om sankarShaNAya namah
ॐ पृथवे नमः 
Om pruthave namah

ॐ क्षीराब्धिशायिने नमः
Om ksheerAbdhishAyine namah
ॐ भूतात्मने नमः
Om bhUtAtmane namah
ॐ अनिरुद्धाय नमः
Om aniruddhAya namah
ॐ भक्तवत्सलाय नमः
Om bhaktavatsalAya namah
ॐ नराय नमः
Om narAya namah
ॐ गजेन्द्रवरदाय नमः
Om gajendra-varadAya namah
ॐ त्रिधाम्ने नमः
Om tridhAmne namah
ॐ भूतभावनाय नमः
Om bhUta-bhAvanAya namah
ॐ श्र्वेतद्वीपसुवास्तव्याय नमः 
Om shvetadvIpa-suvAstavyAya namah
ॐ सनकादिमुनिध्येयाय नमः
Om sanakAdi-munidhyeyAya namah
ॐ भगवते नमः
Om bhagavate namah
ॐ शङ्करप्रियाय नमः 
Om shankara-priyAya namah
ॐ नीलकान्ताय नमः 
Om nIlakAntAya namah

 ॐ वेदात्मने नमः
Om vedAtmane namah
ॐ धराकान्ताय नमः
Om dharAkAntAya namah
ॐ बादरायणाय नमः 
Om bAdarAyaNAya namah
ॐ भागीरथि जन्म भूमिपादपद्माय नमः
Om bhAgIrathi-janma-bhUmipAdapadmAya namah
ॐ सतां प्रभवे नमः
Om satAm prabhave namah
ॐ स्वभुवे नमः 
Om svabhuve namah
ॐ विभवे नमः 
Om vibhave namah
ॐ घनश्यामाय नमः
Om ghanashyAmAya namah
ॐ जगत्कारणाय नमः 
Om jagatkAraNAya namah
ॐ अव्ययाय नमः
Om avyayAya namah
 
ॐ बुद्धावताराय नमः
Om buddhAvatArAya namah
ॐ शान्तात्मने नमः
Om shAntAtmane namah
ॐ लीलामानुषविग्रहाय नमः
Om leelAmAnuSha-vigrahAya namah
ॐ दामोदराय नमः 
Om dAmodarAya namah
ॐ विराड्रूपाय नमः 
Om virADroopAya namah
ॐ भूतभव्यभवत्प्रभवे नमः 
Om bhUta-bhavya-bhavat-prabhave namah
ॐ आदिदेवाय नमः 
Om AdidevAya namah
ॐ देवदेवाय नमः
Om devAya namah
ॐ प्रह्लादपरिपालकाय  नमः
Om prahlAda-paripAlakAya namah
ॐ श्रीमहाविष्णवे नमः 
Om shrI mahAviShNave namah

इति श्री महाविष्णवष्टोत्तरशतनामावलि: संपूर्णम्
iti shrI mahAviShNavashtottarasharanAmAvalih sampoorNam

Bhagavad Gita

Bhagavad Gita