Anjaneya Ashtottaram


Telugu Version

ॐ आञ्जनेयाय नमः
Om AnjaneyAya namah
ॐ महावीराय नमः
Om mahAveerAya namah
ॐ हनुमते नमः
Om hanumate namah
ॐ मारुतात्मजाय नमः
Om mArutAtmajAya namah
ॐ तत्त्वज्ञानप्रदाय नमः
Om tattvagyAnapradAya namah
ॐ सीतादेवीमुद्राप्रदायकाय नमः
Om sitAdevi-mudrA-pradAyakAya namah
ॐ अशोकवनकाच्छेत्रे नमः
Om ashokavana-kAchchetre namah
ॐ सर्वमायाविभंजनाय नमः
Om sarva-mAyA-vibhamjanAya namah
ॐ सर्वबन्धविमोक्त्रे नमः
Om sarva-bandha-vimoktre namah
ॐ रक्षोविध्वंसकारकाय नमः
Om raksho-vidhwamsakArakAya namah
ॐ परविद्या परिहाराय नमः
Om paravidyA parihArAya namah
ॐ पर शौर्य विनाशकाय नमः
Om para shourya vinAshakAya namahॐ परमन्त्र निराकर्त्रै नमः
Om paramantra nirAkartrai namah 
ॐ परमन्त्र प्रभेदकाय नमः
Om paramantra prabhedakAya namah
ॐ सर्वग्रह विनाशिने नमः
Om sarvagraha vinAshine namah
ॐ भीमसेन सहायकृथे  नमः
Om beemasena sahAyakruthe namah
ॐ सर्व दुखः हराय नमः
Om sarva dukha harAya namah
ॐ सर्वलोकचारिणे नमः
Om sarvalokachArniNe namah
ॐ मनोजवाय नमः
Om manojavAya namah
ॐ पारिजात द्रुमूलस्थाय नमः
Om pArijAta drumoolasthAya namah
ॐ सर्व मन्त्र स्वरूपाय नमः
Om sarva mantra svaroopAya namah
ॐ सर्व तन्त्र स्वरूपिणे नमः
Om sarva tantra svaroopiNe namah
ॐ सर्वयन्त्रात्मकाय नमः
Om sarvayantrAtmakAya namah
ॐ कपीश्र्वराय नमः
Om kapeeshwarAya namah
ॐ महाकायाय नमः
Om mahAkAyAya namah

ॐ सर्वरोग हराय नमः
Om sarvaroga harAya namah
ॐ प्रभवे नमः
Om prabhave namah
ॐ बल सिद्धिकराय नमः
Om bala siddhikarAya namah
ॐ सर्वविद्या संपत्ति प्रदायकाय नमः
Om sarva vidyA sampatti pradAyakAya namah
ॐ कपिसेनानायकाय नमः
Om kapisenA-nAyakAya namah
ॐ भविष्यथ्चतुराननाय नमः
Om bhavishyath-chaturAnanAya namah
ॐ कुमार ब्रह्मचारिणे नमः
Om kumAra brahmachArniNe namah
ॐ रत्नकुण्डलाय नमः
Om ratnakuNDalAya namah
ॐ दीप्तिमते नमः
Om deeptimate namah
ॐ चन्चलद्वालसन्नद्धाय नमः
Om chanchala-dvAla-sannaddhAya namah
ॐ लम्बमान शिखोज्वलाय नमः
Om lambamAna shikhojvalAya namah
ॐ गन्धर्व विद्याय नमः
Om gandharva vidyAya namah

ॐ तत्वज्ञाय नमः
Om tattvagyAya namah
ॐ महाबल पराक्रमाय नमः
Om mahAbala-parAkramAya namah
ॐ काराग्रह विमोक्त्रे नमः
Om kArAgraha-vimoktre namah
ॐ शृङ्खला बन्धमोचकाय नमः
Om shrunkhalA-bandha-mochakAya namah
ॐ सागरोत्तारकाय नमः
Om sAgarottArakAya namah
ॐ प्राज्ञाय नमः
Om prAgyAya namah
ॐ रामदूताय नमः
Om rAmadootAya namah
ॐ प्रतापवते नमः
Om pratApavate namah
ॐ वानराय नमः
Om vAnarAya namah
ॐ केसरिसुताय नमः
Om kesari-sutAya namah
ॐ सीताशोक निवारकाय नमः
Om seeta-shoka-nirvArakAya namah
ॐ अञ्जनागर्भ संभूताय नमः
Om anjanA-garbha sambhootAya namah

ॐ बालार्क सद्रशाननाय नमः
Om bAlArka-sadrushAnanAya namah
ॐ विभीषण प्रियकराय नमः
Om vibheeshaNa-priyakarAya namah
ॐ दशग्रीव कुलान्तकाय नमः
Om dashagreeva-kulAntakAya namah
ॐ लक्ष्मण प्राणदात्रे नमः
Om lakshmaNa prANadAtre namah
ॐ वज्रकायाय नमः
Om vajrakAyAya namah
ॐ महाद्युतये नमः
Om mahAdyutaye namah
ॐ चिरञ्जीविने नमः
Om chiranjeevine namah
ॐ राम भक्ताय नमः
Om rAma-bhaktAya namah
ॐ दैत्य कार्य विद्यातकाय नमः
Om daitya kArya vidyAtakAya namah
ॐ अक्षहन्त्रे नमः
Om akshahantre namah
ॐ काञ्चनाभाय नमः
Om kAnchanAbhAya namah
ॐ पञ्चवक्त्राय नमः
Om panchavaktrAya namah

ॐ महा तपसे नमः
Om mahAtapase namah
ॐ लङ्किनी भञ्जनाय नमः
Om lankinI bhanjanAya namah
ॐ श्रीमते नमः
Om shreemate namah
ॐ सिंहिका प्राण भन्जनाय नमः
Om simhikA-prANa bhanjanAya namah
ॐ गन्धमादन शैलस्थाय नमः
Om gandhamAdana-shailasthAya namah
ॐ लङ्कापुर विदायकाय नमः
Om lankApura vidAyakAya namah
ॐ सुग्रीव सचिवाय नमः
Om sugreeva-sachivAya namah
ॐ धीराय नमः
Om dheerAya namah
ॐ शूराय नमः
Om shoorAya namah
ॐ दैत्यकुलान्तकाय नमः
Om daitya-kulAntakAya namah
ॐ सुरार्चिताय नमः
Om surArchitAya namah
ॐ तेजसे नमः
Om tejase namah

ॐ रामचूडामणि प्रदायकाय नमः
Om rAma-chooDAmaNi pradAyakAya namah
ॐ कामरूपिणे नमः
Om kAmaroopiNe namah
ॐ पिङ्गलाक्षाय नमः
Om pingalAkshAya namah
ॐ वार्धि मैनाक पूजिताय नमः
Om vardhi mainAka poojitAya namah
ॐ कबलीकृत मार्थण्ड मण्डलाय नमः
Om kabalIkruta mArthanDa maNDalAya namah
ॐ विजितेन्द्रियाय नमः
Om vijitendriyAya namah
ॐ रामसुग्रीव सन्धात्रे नमः
Om rAma-sugreeva sandhAtre namah
ॐ महारावण मर्धनाय नमः
Om mahArAvaNa mardhanAya namah
ॐ स्फटिकाभाय  नमः
Om sphaTikAbhAya namah
ॐ वागधीशाय नमः
Om vAgadheeshAya namah
ॐ नव व्याकृत पण्डिताय नमः
Om nava-vyAkruta paNDitAya namah
ॐ चतुर्बाहवे नमः
Om chaturbAhave namah

ॐ दीनबन्धवे नमः
Om deenabandhave namah
ॐ मायात्मने नमः
Om mAyAtmane namah
ॐ भक्तवत्सलाय नमः
Om bhaktavatsalAya namah
ॐ संजीव वनान्न ग्राहार्थे नमः
Om sanjeeva-vanAnna-grAhArthe namah
ॐ शुचये नमः
Om shuchaye namah
ॐ वाग्मिने नमः
Om vAgmine namah
ॐ दृढव्रताय नमः
Om dhrdavratAya namah
ॐ कालनेमि प्रमथनाय नमः
Om kAlanemi-pramathanAya namah
ॐ हरिमर्कट मर्कटाय  नमः
Om harimarkaTa markaTAya namah
ॐ दान्ताय नमः
Om dAntAya namah
ॐ शान्ताय नमः
Om shAntAya namah
ॐ प्रसन्नात्मने नमः
Om prasannAtmane namah

ॐ शतकण्टमुदाप हन्त्रे  नमः
Om shata-kaNTa-mudrApa hantre namah
ॐ योगिने नमः
Om yogine namah
ॐ रामकथा लोलाय नमः
Om rAma-kathA lolAya namah
ॐ सीतान्वेषण पण्डिताय नमः
Om seetAnveshaNa paNDitAya namah
ॐ वज्रदंष्ट्राय नमः
Om vajradamshtrAya namah
ॐ वज्रनखाय नमः
Om vajranakhAya namah
ॐ रुद्र वीर्य समुद्भवाय नमः
Om rudra veerya samudbhavAya namah
ॐ इन्द्रजित्प्रहितामोघब्रह्मास्त्र निवारकाय नमः
Om indrajitprahitAmogha-brahmAstra nivArakAya namah
ॐ पार्थ ध्वजाग्रसंवासिने नमः
Om pArtha dhvajAgrasamvAsine namah
ॐ शरपञ्जरभेदकाय नमः
Om sharapanjara-bhedakAya namah
ॐ दशबाहवे नमः
Om dashabAhave namah
ॐ लोकपूज्याय नमः
Om lokapoojyAya namah
ॐ जाम्बवत्प्रीतिवर्धनाय नमः
Om jAmbavat-preetivardhanAya namah
ॐ सीतासमेत श्री रामपाद सेवदुरन्धराय नमः
Om seeta-sameta-shrI-rAmapAda-seva-durandharAya namah
इति श्री आञ्जनेय अष्टोत्तरशतनामावलि संपूर्णम्
iti shrI Anjaneya ashtottarashata nAmAvali sampoorNam

7 comments:

 1. i am struggling with meaning of some of the names above.Wondering if you may be able to assist?
  Sanjay

  ReplyDelete
 2. Namaskaram Sanjay ji. I don't have an in-depth knowledge in Sanskrit but I shall try and see if I can help you out. Also below is a link that has some meanings of the Hanuman names.

  http://www.iloveindia.com/spirituality/gods/hanuman/hanuman-names.html

  Hari Aum,
  Nandini

  ReplyDelete
 3. Prasad (Hyderabad- Vanasthalipuram)May 15, 2012 4:34 AM

  Nice today its hanuman ji jayanti , its by his grace i read this today.....thanks for your wonderful posting.

  ReplyDelete
 4. Very glad to know about it, Prasad ji. Thanks so much for your kind words of acknowledgment.

  Hari Aum!
  Nandini

  ReplyDelete
 5. HI,
  Can you please send me all the slokas relating to hanuman. My email id is bhuvanapriya23@gmail.com. Thanks for rendering a wonderful service.
  Regards

  Priya

  ReplyDelete
 6. Namaskar,
  Can you please help me by sending 108 Hanuman ji Names.
  Regards
  AJAY

  ReplyDelete

Hari Aum! Thank you so much for taking your time to leave a message.You can also email me at JOYFULSLOKAS at GMAIL dot COM.

Bhagavad Gita

Bhagavad Gita
If you don't find the sloka PDF attached and would like to have one, kindly email me (joyfulslokas at gmail dot com) your request.