Anjaneya Ashtottaram


Telugu Version

Download PDF

ॐ आञ्जनेयाय नमः
Om AnjaneyAya namah
ॐ महावीराय नमः
Om mahAveerAya namah
ॐ हनुमते नमः
Om hanumate namah
ॐ मारुतात्मजाय नमः
Om mArutAtmajAya namah
ॐ तत्त्वज्ञानप्रदाय नमः
Om tattvagyAnapradAya namah
ॐ सीतादेवीमुद्राप्रदायकाय नमः
Om sitAdevi-mudrA-pradAyakAya namah
ॐ अशोकवनकाच्छेत्रे नमः
Om ashokavana-kAchchetre namah
ॐ सर्वमायाविभंजनाय नमः
Om sarva-mAyA-vibhamjanAya namah
ॐ सर्वबन्धविमोक्त्रे नमः
Om sarva-bandha-vimoktre namah
ॐ रक्षोविध्वंसकारकाय नमः
Om raksho-vidhwamsakArakAya namah
ॐ परविद्या परिहाराय नमः
Om paravidyA parihArAya namah
ॐ पर शौर्य विनाशकाय नमः
Om para shourya vinAshakAya namahॐ परमन्त्र निराकर्त्रै नमः
Om paramantra nirAkartrai namah 
ॐ परमन्त्र प्रभेदकाय नमः
Om paramantra prabhedakAya namah
ॐ सर्वग्रह विनाशिने नमः
Om sarvagraha vinAshine namah
ॐ भीमसेन सहायकृथे  नमः
Om beemasena sahAyakruthe namah
ॐ सर्व दुखः हराय नमः
Om sarva dukha harAya namah
ॐ सर्वलोकचारिणे नमः
Om sarvalokachArniNe namah
ॐ मनोजवाय नमः
Om manojavAya namah
ॐ पारिजात द्रुमूलस्थाय नमः
Om pArijAta drumoolasthAya namah
ॐ सर्व मन्त्र स्वरूपाय नमः
Om sarva mantra svaroopAya namah
ॐ सर्व तन्त्र स्वरूपिणे नमः
Om sarva tantra svaroopiNe namah
ॐ सर्वयन्त्रात्मकाय नमः
Om sarvayantrAtmakAya namah
ॐ कपीश्र्वराय नमः
Om kapeeshwarAya namah
ॐ महाकायाय नमः
Om mahAkAyAya namah

ॐ सर्वरोग हराय नमः
Om sarvaroga harAya namah
ॐ प्रभवे नमः
Om prabhave namah
ॐ बल सिद्धिकराय नमः
Om bala siddhikarAya namah
ॐ सर्वविद्या संपत्ति प्रदायकाय नमः
Om sarva vidyA sampatti pradAyakAya namah
ॐ कपिसेनानायकाय नमः
Om kapisenA-nAyakAya namah
ॐ भविष्यथ्चतुराननाय नमः
Om bhavishyath-chaturAnanAya namah
ॐ कुमार ब्रह्मचारिणे नमः
Om kumAra brahmachArniNe namah
ॐ रत्नकुण्डलाय नमः
Om ratnakuNDalAya namah
ॐ दीप्तिमते नमः
Om deeptimate namah
ॐ चन्चलद्वालसन्नद्धाय नमः
Om chanchala-dvAla-sannaddhAya namah
ॐ लम्बमान शिखोज्वलाय नमः
Om lambamAna shikhojvalAya namah
ॐ गन्धर्व विद्याय नमः
Om gandharva vidyAya namah

ॐ तत्वज्ञाय नमः
Om tattvagyAya namah
ॐ महाबल पराक्रमाय नमः
Om mahAbala-parAkramAya namah
ॐ काराग्रह विमोक्त्रे नमः
Om kArAgraha-vimoktre namah
ॐ शृङ्खला बन्धमोचकाय नमः
Om shrunkhalA-bandha-mochakAya namah
ॐ सागरोत्तारकाय नमः
Om sAgarottArakAya namah
ॐ प्राज्ञाय नमः
Om prAgyAya namah
ॐ रामदूताय नमः
Om rAmadootAya namah
ॐ प्रतापवते नमः
Om pratApavate namah
ॐ वानराय नमः
Om vAnarAya namah
ॐ केसरिसुताय नमः
Om kesari-sutAya namah
ॐ सीताशोक निवारकाय नमः
Om seeta-shoka-nirvArakAya namah
ॐ अञ्जनागर्भ संभूताय नमः
Om anjanA-garbha sambhootAya namah

ॐ बालार्क सद्रशाननाय नमः
Om bAlArka-sadrushAnanAya namah
ॐ विभीषण प्रियकराय नमः
Om vibheeshaNa-priyakarAya namah
ॐ दशग्रीव कुलान्तकाय नमः
Om dashagreeva-kulAntakAya namah
ॐ लक्ष्मण प्राणदात्रे नमः
Om lakshmaNa prANadAtre namah
ॐ वज्रकायाय नमः
Om vajrakAyAya namah
ॐ महाद्युतये नमः
Om mahAdyutaye namah
ॐ चिरञ्जीविने नमः
Om chiranjeevine namah
ॐ राम भक्ताय नमः
Om rAma-bhaktAya namah
ॐ दैत्य कार्य विद्यातकाय नमः
Om daitya kArya vidyAtakAya namah
ॐ अक्षहन्त्रे नमः
Om akshahantre namah
ॐ काञ्चनाभाय नमः
Om kAnchanAbhAya namah
ॐ पञ्चवक्त्राय नमः
Om panchavaktrAya namah

ॐ महा तपसे नमः
Om mahAtapase namah
ॐ लङ्किनी भञ्जनाय नमः
Om lankinI bhanjanAya namah
ॐ श्रीमते नमः
Om shreemate namah
ॐ सिंहिका प्राण भन्जनाय नमः
Om simhikA-prANa bhanjanAya namah
ॐ गन्धमादन शैलस्थाय नमः
Om gandhamAdana-shailasthAya namah
ॐ लङ्कापुर विदायकाय नमः
Om lankApura vidAyakAya namah
ॐ सुग्रीव सचिवाय नमः
Om sugreeva-sachivAya namah
ॐ धीराय नमः
Om dheerAya namah
ॐ शूराय नमः
Om shoorAya namah
ॐ दैत्यकुलान्तकाय नमः
Om daitya-kulAntakAya namah
ॐ सुरार्चिताय नमः
Om surArchitAya namah
ॐ तेजसे नमः
Om tejase namah

ॐ रामचूडामणि प्रदायकाय नमः
Om rAma-chooDAmaNi pradAyakAya namah
ॐ कामरूपिणे नमः
Om kAmaroopiNe namah
ॐ पिङ्गलाक्षाय नमः
Om pingalAkshAya namah
ॐ वार्धि मैनाक पूजिताय नमः
Om vardhi mainAka poojitAya namah
ॐ कबलीकृत मार्थण्ड मण्डलाय नमः
Om kabalIkruta mArthanDa maNDalAya namah
ॐ विजितेन्द्रियाय नमः
Om vijitendriyAya namah
ॐ रामसुग्रीव सन्धात्रे नमः
Om rAma-sugreeva sandhAtre namah
ॐ महारावण मर्धनाय नमः
Om mahArAvaNa mardhanAya namah
ॐ स्फटिकाभाय  नमः
Om sphaTikAbhAya namah
ॐ वागधीशाय नमः
Om vAgadheeshAya namah
ॐ नव व्याकृत पण्डिताय नमः
Om nava-vyAkruta paNDitAya namah
ॐ चतुर्बाहवे नमः
Om chaturbAhave namah

ॐ दीनबन्धवे नमः
Om deenabandhave namah
ॐ मायात्मने नमः
Om mAyAtmane namah
ॐ भक्तवत्सलाय नमः
Om bhaktavatsalAya namah
ॐ संजीव वनान्न ग्राहार्थे नमः
Om sanjeeva-vanAnna-grAhArthe namah
ॐ शुचये नमः
Om shuchaye namah
ॐ वाग्मिने नमः
Om vAgmine namah
ॐ दृढव्रताय नमः
Om dhrdavratAya namah
ॐ कालनेमि प्रमथनाय नमः
Om kAlanemi-pramathanAya namah
ॐ हरिमर्कट मर्कटाय  नमः
Om harimarkaTa markaTAya namah
ॐ दान्ताय नमः
Om dAntAya namah
ॐ शान्ताय नमः
Om shAntAya namah
ॐ प्रसन्नात्मने नमः
Om prasannAtmane namah

ॐ शतकण्टमुदाप हन्त्रे  नमः
Om shata-kaNTa-mudrApa hantre namah
ॐ योगिने नमः
Om yogine namah
ॐ रामकथा लोलाय नमः
Om rAma-kathA lolAya namah
ॐ सीतान्वेषण पण्डिताय नमः
Om seetAnveshaNa paNDitAya namah
ॐ वज्रदंष्ट्राय नमः
Om vajradamshtrAya namah
ॐ वज्रनखाय नमः
Om vajranakhAya namah
ॐ रुद्र वीर्य समुद्भवाय नमः
Om rudra veerya samudbhavAya namah
ॐ इन्द्रजित्प्रहितामोघब्रह्मास्त्र निवारकाय नमः
Om indrajitprahitAmogha-brahmAstra nivArakAya namah
ॐ पार्थ ध्वजाग्रसंवासिने नमः
Om pArtha dhvajAgrasamvAsine namah
ॐ शरपञ्जरभेदकाय नमः
Om sharapanjara-bhedakAya namah
ॐ दशबाहवे नमः
Om dashabAhave namah
ॐ लोकपूज्याय नमः
Om lokapoojyAya namah
ॐ जाम्बवत्प्रीतिवर्धनाय नमः
Om jAmbavat-preetivardhanAya namah
ॐ सीतासमेत श्री रामपाद सेवदुरन्धराय नमः
Om seeta-sameta-shrI-rAmapAda-seva-durandharAya namah
इति श्री आञ्जनेय अष्टोत्तरशतनामावलि संपूर्णम्
iti shrI Anjaneya ashtottarashata nAmAvali sampoorNam

Bhagavad Gita

Bhagavad Gita