ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் துதி


Listen to Song

Lyrics: Kannadasan

புல்லாங்குழல் கொடுத்த மூங்கில்களே - எங்கள்
புருஷோத்தமன் புகழ் பாடுங்களேன்
வண்டாடும் கங்கை மலர்த் தோட்டங்களே - எங்கள்
மதுசூதனன் புகழ் தன்னை பாடுங்களேன் (புல்லாங்குழல்)

பன்னீர் மழை சொரியும் மேகங்களே - எங்கள்
பரந்தாமன் மெய் அடியை பாடுங்களேன்
தென்கோடி தென்றல் தரும் ராகங்களே - எங்கள்
ஸ்ரீ கிருஷ்ணனின் ஜயந்தி புகழ் பாடுங்களேன் (புல்லாங்குழல்)

குருவாயூர் தன்னில் அவன் தவழ்கின்றவன்
ஒரு கொடியோடு மதுராவை ஆள்கின்றவன்
திருவேங்கடத்தில் அவன் அருள்கின்றவன்
அந்த ஸ்ரீரங்கத்தில் பள்ளி கொள்கின்றவன் (புல்லாங்குழல்)

பாஞ்சாலி புகழ்காக்க தன் கை கொடுத்தான் - அந்த
பாரதப்போர் முடிக்க சங்கை எடுத்தான் - அவன்
பாண்டவர்க்கு உரிமை கொண்ட பூமி கொடுத்தான்
படிப்பதற்கு கீதை என்னும் பாடம் கொடுத்தான் (புல்லாங்குழல்)

~  ஓம் ~

2 comments:

Hari Aum! Thank you so much for taking your time to leave a message.You can also email me at JOYFULSLOKAS at GMAIL dot COM.

Bhagavad Gita

Bhagavad Gita
If you don't find the sloka PDF attached and would like to have one, kindly email me (joyfulslokas at gmail dot com) your request.