ஆஞ்சநேய த்வாதசநாம ஸ்தோத்ரம்


Sanskrit Version

Download Sloka

(One who worships Hanuman chanting these 12 names every day will get over all fear in life.)

ஹனுமான் அஞ்சனாசூனு: வாயுபுத்ரோ மஹாபல:
ராமேஷ்ட: பால்குனஸக: பிங்காக்ஷோ-அமித விக்கிரம:
உததிக்ரமணஸ்சைவ சீதாசோகவினாசின:
லக்ஷ்மணப்ராணதாதா ச தசக்ரீவஸ்ய தர்பஹா
த்வாதசைதானி நாமானி கபீந்த்ரஸ்ய மஹாத்மன:
ஸ்வாபகாலே படேன் நித்யம் யாத்ராகாலே விசேஷத:
தஸ்யம்ருத்யு பயம்நாஸ்தி ஸர்வத்ர விஜயீபவேத்

No comments:

Post a Comment

Hari Aum! Thank you so much for taking your time to leave a message.You can also email me at JOYFULSLOKAS at GMAIL dot COM.

Bhagavad Gita

Bhagavad Gita
If you don't find the sloka PDF attached and would like to have one, kindly email me (joyfulslokas at gmail dot com) your request.