Anjaneya Ashtottaram (Telugu)

(The Telugu version of Anjaneya Ashtottaram was contributed by Mr. RadhaKrishna Reddy.)


1.            ఓం ఆంజనేయాయ నమః
2.            ఓం మహావీరాయ నమః
3.            ఓం హనుమతే నమః
4.            ఓం మారుతాత్మజాయ నమః
5.            ఓం తత్వఙానప్రదాయ నమః
6.            ఓం సీతాదేవిముద్రాప్రదాయకాయ నమః
7.            ఓం అశోకవనికాచ్చేత్రే నమః
8.            ఓం సర్వమాయావిభంజనాయ నమః
9.            ఓం సర్వబంధవిమోక్త్రే నమః
10.          ఓం రక్షోవిధ్వంసకారకాయ నమః
11.          ఓం పరవిద్యాపరిహారాయ నమః
12.          ఓం పరశౌర్యవినాశకాయ నమః

13.          ఓం పరమంత్రనిరాకర్త్రై నమః
14.          ఓం పరమంత్రప్రభోదకాయ నమః
15.          ఓం సర్వగ్రహవినాశినే నమః
16.          ఓం భీమసేనసహాయకృతే నమః
17.          ఓం సర్వదుఖః హరాయ నమః
18.          ఓం సర్వలోకచారిణే నమః
19.          ఓం మనోజవాయ నమః
20.          ఓం పారిజాతదృమూలస్థాయ నమః
21.          ఓం సర్వమంత్రస్వరూపాయ నమః
22.          ఓం సర్వతంత్రస్వరూపిణే నమః
23.          ఓం సర్వయంత్రాత్మకాయ నమః
24.          ఓం కవపీశ్వరాయ నమః
25.          ఓం మహాకాయాయ నమః
26.          ఓం సర్వరోగహరాయ నమః
27.          ఓం ప్రభవే నమః
28.          ఓం బలసిద్ధికరాయ నమః
29.          ఓం సర్వవిద్యాసంపత్తి ప్రదాయకాయ నమః
30.          ఓం కపిసేనానాయకాయ నమః
31.          ఓం భవిష్యశ్చతురాననాయ నమః
32.          ఓం కుమారబ్రహ్మచారిణే నమః
33.          ఓం రత్నకుండలాయ నమః
34.          ఓం దీప్తిమతే నమః
35.          ఓం చంచలధ్వాలసన్నద్ధాయ నమః
36.          ఓం లంబమానశిఖోజ్వలాయ నమః
37.          ఓం గంధర్వవిద్యాయ నమః
38.          ఓం తత్వఙాయ నమః
39.          ఓం మహాబలప్రాక్రమాయ నమః
40.          ఓం కారాగృహవిమోక్త్రే నమః
41.          ఓం శృంఖలా బంధమోచకాయ నమః
42.          ఓం సాగరోత్తరకాయ నమః
43.          ఓం ప్రాఙాయ నమః
44.          ఓం రామదూతాయ నమః
45.          ఓం ప్రతాపవతే నమః
46.          ఓం వానరాయ నమః
47.          ఓం కేసరీసుతాయ నమః
48.          ఓం సీతాశోకనివారకాయ నమః
49.          ఓం అంజనాగర్భసంభూతాయ నమః
50.          ఓం బాలార్కసదృశాననాయ నమః
51.          ఓం విభీషణప్రియకరాయ నమః
52.          ఓం దశగ్రీవకులాంతకాయ నమః
53.          ఓం లక్ష్మణప్రాణదాత్రే నమః
54.          ఓం వజ్రకాయాయ నమః
55.          ఓం మహాద్యుతయే నమః
56.          ఓం చిరంజీవినే నమః
57.          ఓం రామభక్తాయ నమః
58.          ఓం దైత్యకార్యవిఘాతకాయ నమః
59.          ఓం అక్షహంత్రే నమః
60.          ఓం కాంచనాభాయ నమః
61.          ఓం పంచవక్త్రాయ నమః
62.          ఓం మహాతపసే నమః
63.          ఓం లంకిణీభంజనాయ నమః
64.          ఓం శ్రీమతే నమః
65.          ఓం సింహికా ప్రాణభంజనాయ నమః
66.          ఓం గంధమాదన శైలస్థాయ నమః
67.          ఓం లంకాపుర విదాయకాయ నమః
68.          ఓం సుగ్రీవ సచివాయ నమః
69.          ఓం ధీరాయ నమః
70.          ఓం శూరాయ నమః
71.          ఓం దైత్యకులాంతకాయ నమః
72.          ఓం సురార్చితాయ నమః
73.          ఓం తేజసే నమః
74.          ఓం రామచూడామణి ప్రదాయకాయ నమః
75.          ఓం కామరూపిణే నమః
76.          ఓం పింగళాక్షయ నమః
77.          ఓం వార్ధిమైనాక పూజితాయ నమః
78.          ఓం కబళీకృత మార్తాండ మండలాయ నమః
79.          ఓం విజితేంద్రియాయ నమః
80.          ఓం రామసుగ్రీవ సంధాత్రే నమః
81.          ఓం మహారావణ మర్ధనాయ నమః
82.          ఓం స్ఫటికాభాయ నమః
83.          ఓం వాగధీశయ నమః
84.          ఓం నవవ్యాకృత పండితాయ నమః
85.          ఓం చతుర్బాహవే నమః
86.          ఓం దీనబంధవే నమః
87.          ఓం మాయాత్మనే నమః
88.          ఓం భక్తవత్సలాయ నమః
89.          ఓం సంజీవ వనాన్న గ్రాహార్థే నమః
90.          ఓం శుచయే నమః
91.          ఓం వాగ్మినే నమః
92.          ఓం దృఢవ్రతాయ నమః
93.          ఓం కాలనేమి ప్రమథనాయ నమః
94.          ఓం హరిమర్కట మర్కటాయ నమః
95.          ఓం దాంతాయ నమః
96.          ఓం శాంతాయ నమః
97.          ఓం ప్రసన్నాత్మనే నమః
98.          ఓం శతకంఠముద్రాపహంత్రే నమః
99.          ఓం యోగినే నమః
100.        ఓం రామకథాలోలాయ నమః
101.        ఓం సీతాన్వేషణ పండితాయ నమః
102.        ఓం వజ్రదంష్టాయ నమః
103.        ఓం వజ్ర నఖాయ నమః
104.        ఓం రుద్రవీర్య సముద్భవాయ నమః
105.        ఓం  ఇంద్రజిత్ ప్రతిహతామోధ బ్రహ్మాస్త్ర నివారకాయ నమః
106.        ఓం పార్థ ధ్వజాగ్ర సంవాసినే నమః
107.        ఓం శరపంజర భేదకాయ నమః
108.        ఓం దశబాహవే నమః
109.        ఓం లోకపూజ్యాయ నమః
110.        ఓం జాంబవత్ప్రీతివర్ధనాయ నమః
111.        ఓం సీతాసమేత శ్రీరామపాద సేవాదురంధరాయ నమః
ఇతి శ్రీఆంజనేయ అష్టోత్తరశత నామావళి సంపూర్ణం

No comments:

Post a Comment

Hari Aum! Thank you so much for taking your time to leave a message.You can also email me at JOYFULSLOKAS at GMAIL dot COM.

Bhagavad Gita

Bhagavad Gita
If you don't find the sloka PDF attached and would like to have one, kindly email me (joyfulslokas at gmail dot com) your request.