ஸுப்ரமண்ய ஸ்தோத்ரம்
Meaning

Download PDF
 
ஆதி சங்கரர் அருளியது

நீலகண்டவாஹனம் த்விஷத்புஜம் கிரீடினம்
லோலரத்ன-குண்டல ப்ரபாபிராம-ஷண்முகம்
சூல-சக்தி-தண்ட-குக்குடாக்ஷமாலிகா-தரம்
பாலமீச்வரம் குமாரசைல-வாசினம் பஜே

வல்லி-தேவயானிகா-ஸமுல்லஸந்தமீச்வரம்
மல்லிகாதி-திவ்யபுஷ்ப-மாலிகா-விராஜிதம்
ஜல்லரி-நிநாத-சங்க-வாதனப்ரியம் ஸதா
பல்லவாருணம் குமாரசைல-வாஸினம் பஜே

ஷடானனம் குங்கும-ரக்தவர்ணம் மஹாமதிம் திவ்ய மயூரவாஹனம்
ருத்ரஸ்ய-ஸூனம் ஸுர ஸைன்ய-நாதம் குஹம் ஸதா சரணமஹம் பஜே

மயூராதி ரூடம் மஹாவாக்ய கூடம்
மனோஹாரி தேஹம் மஹாசித்த கேஹம்
மஹீதேவதேவம் மஹாவேத பாவம்
மஹாதேவ பாலம் பஜே லோகபாலம்

No comments:

Post a Comment

Hari Aum! Thank you so much for taking your time to leave a message.You can also email me at JOYFULSLOKAS at GMAIL dot COM.

Bhagavad Gita

Bhagavad Gita
If you don't find the sloka PDF attached and would like to have one, kindly email me (joyfulslokas at gmail dot com) your request.